IMG_6414

Vid läroverket skulle det enligt kommunens hemsida finnas en vägg med laglig graffitti, fritt för den hugade att få utlopp för sin kreativitet. Jag sprang dit för att leta efter en stor mur, vilken visade sig vara någon slags masonitskiva.

Both comments and trackbacks are currently closed.