Nöjda arrangörer och deltagare efter VikboVarvet som i vår värld mest skulle locka löpare men visade sig bli väldigt populärt att cykla.

Both comments and trackbacks are currently closed.