IMG_6694-rotated

Glad att genom åren ha fått andra i min klubb att börja springa superlångt. Fripassageraren hade här ännu ingen möjlighet att komma till tals utan fick glatt haka på.

Both comments and trackbacks are currently closed.