Utanför hotellet fanns en gubbe. Väldigt oklart varför han stod där och vem han var. Fanns ingen förklaring på skylten vid sockeln. Bara en förteckning över alla företag som hade sponsrat dess uppförande. Bra sak att lägga pengarna på.

Both comments and trackbacks are currently closed.