Litauen utgörs av kyrkor. Kyrkor och åter kyrkor. Här gick jag förbi någon form av pilgrimsvandring. De gick sjungande genom regnet och stannade till just här. Folk började gråta. En del lade sig helt enkelt ned. Längre fram hade någon gjort det bekvämt med ansiktet i rännstenens forsande vatten.

Both comments and trackbacks are currently closed.