#runforannie 5120 dolllar uppnådda

Tack alla fantastiska människor som hjälp till att uppnå detta!
Insamlingen nådde målet – 100 USD per km i Mexico – vilket blev över 5000 USD.
Länk till information om diagnosen FOP och tacklistor:
http://www.fopsverige.se/aktiviteter/tacklista/
https://donate.ifopa.org/fundraiser/971554